Dịch vụ

Lập trình điều khiển tự động

Lập trình điều khiển tự động

Tháng Tư 15 , 2015

Tư vấn thiết kế, lập trình điều khiển tự động trong cho dây chuyền sản xuất hoặc các loại máy đơn lẻ

Lập trình điều khiển tự động

Lập trình điều khiển tự động

Tháng Tư 15 , 2015

Tư vấn thiết kế, lập trình điều khiển tự động trong cho dây chuyền sản xuất hoặc các loại máy đơn lẻ

Sửa chữa các loại máy ép thủy lực

Sửa chữa các loại máy ép thủy lực

Tháng Tư 15 , 2015

Sửa chữa chữa hệ thống thủy lực
Sửa chữa tủ điện điều khiển
Bỏ hệ thống điều hành cũ viết chương trình chạy bằng PLC giao diện màn hình cảm...

Sửa chữa các loại máy ép thủy lực

Sửa chữa các loại máy ép thủy lực

Tháng Tư 15 , 2015

Sửa chữa chữa hệ thống thủy lực
Sửa chữa tủ điện điều khiển
Bỏ hệ thống điều hành cũ viết chương trình chạy bằng PLC giao diện màn hình cảm...

Sửa chữa các loại máy ép bùn

Sửa chữa các loại máy ép bùn

Tháng Tư 15 , 2015

Sửa chữa tủ điện điều khiển
Thay thế khung bản và vải lọc
Sửa chữa hệ thống thủy lực
Nâng cấp cải tảo máy thành máy mới

Sửa chữa máy ép bùn

Sửa chữa máy ép bùn

Tháng Tư 15 , 2015

Sửa chữa tủ điện điều khiển
Thay thế khung bản và vải lọc
Sửa chữa hệ thống thủy lực
Nâng cấp cải tảo máy thành máy mới