Khung bản máy ép bùn

khung bản 1500x1500

khung bản 1500x1500

Cung cấp khung bản tròn và vuông từ 500x500 đến 2000x2000 theo nhu cầu của khách hàng.
Vật liệu nhựa PP,.
Loại khung bản thoát nước trong và thoát nước...
Xem chi tiết
Khung  bản 1000x1000

Khung bản 1000x1000

Cung cấp khung bản tròn và vuông từ 500x500 đến 2000x2000 theo nhu cầu của khách hàng.
Vật liệu nhựa PP,.
Loại khung bản thoát nước trong và thoát nước...
Xem chi tiết
Khung bản 800x800

Khung bản 800x800

Cung cấp khung bản tròn và vuông từ 500x500 đến 2000x2000 theo nhu cầu của khách hàng.
Vật liệu nhựa PP,.
Loại khung bản thoát nước trong và thoát nước...
Xem chi tiết
khung bản 630x630

khung bản 630x630

Cung cấp khung bản tròn và vuông từ 500x500 đến 2000x2000 theo nhu cầu của khách hàng.
Vật liệu nhựa PP,.
Loại khung bản thoát nước trong và thoát nước...
Xem chi tiết
Khung bản 500x500

Khung bản 500x500

Cung cấp khung bản tròn và vuông từ 500x500 đến 2000x2000 theo nhu cầu của khách hàng.
Vật liệu nhựa PP,.
Loại khung bản thoát nước trong và thoát nước...
Xem chi tiết
Khung bản ép bùn

Khung bản ép bùn

Cung cấp khung bản tròn và vuông từ 500x500 đến 2000x2000 theo nhu cầu của khách hàng.
Vật liệu nhựa PP,.
Loại khung bản thoát nước trong và thoát nước...
Xem chi tiết
Khung bản máy ép bùn

Khung bản máy ép bùn

Cung cấp khung bản tròn và vuông từ 500x500 đến 2000x2000 theo nhu cầu của khách hàng.
Vật liệu nhựa PP,.
Loại khung bản thoát nước trong và thoát nước...
Xem chi tiết
Khung  bản lọc bùn

Khung bản lọc bùn

Cung cấp khung bản tròn và vuông từ 500x500 đến 2000x2000 theo nhu cầu của khách hàng.
Vật liệu nhựa PP,.
Loại khung bản thoát nước trong và thoát nước...
Xem chi tiết
Tấm bản lọc bùn

Tấm bản lọc bùn

Cung cấp khung bản tròn và vuông từ 500x500 đến 2000x2000 theo nhu cầu của khách hàng.
Vật liệu nhựa PP,.
Loại khung bản thoát nước trong và thoát nước...
Xem chi tiết