Vải lọc bùn

Vải lọc bùn công nghiệp

Vải lọc bùn công nghiệp

Chuyên cung cấp các loại vải lọc bùn dùng cho ngành xử lý nước thải, ngành thực phẩm, ngành lọc dấu đa dạng về kích thước và chủng loại tùy...
Xem chi tiết
Tấm vải lọc bùn

Tấm vải lọc bùn

Chuyên cung cấp các loại vải lọc bùn dùng cho ngành xử lý nước thải, ngành thực phẩm, ngành lọc dấu đa dạng về kích thước và chủng loại tùy...
Xem chi tiết
Vải lọc bùn nước thải

Vải lọc bùn nước thải

Chuyên cung cấp các loại vải lọc bùn dùng cho ngành xử lý nước thải, ngành thực phẩm, ngành lọc dấu đa dạng về kích thước và chủng loại tùy...
Xem chi tiết