Công tắc áp suất

Nhóm: Van thủy lực

Tên gọi: Công tắc áp suất thủy lực

Áp suất làm việc đến 350 bar

Nhiệt độ làm việc đến 120 độ C

Môi trường làm việc: dầu, nước

Các công tắc áp suất thường là các thiết bị chuyển mạch , có nghĩa là chúng gắn vào một bình chứa chất lỏng để đo áp suất.

Để đo áp suất thì có 2 đơn vị gồm có hai phần - đơn vị đầu dò và bộ phận chuyển đổi. Chúng thường rất nhỏ bé.

Đầu dò là thiết bị đo áp suất trong bình chứa và có thể được thiết lập để xác định áp suất tăng, áp suất giảm, hoặc trong một số mô hình, nhiều điểm áp lực.

Khi áp suất thiết lập được đáp ứng, đầu dò sẽ gửi một tín hiệu tới bộ phận chuyển đổi, chuyển thông điệp đó thành năng lượng điện.

Năng lượng này kích hoạt bước tiếp theo trong ứng dụng