Bơm bánh răng ngoài

Nhóm: Đầu bơm thủy lực

Bơm bánh răng ngoài là máy bơm dịch chuyển hiệu quả. 

Áp suất liên tục lên đến 190 bar.

Áp suất không liên tục lên đến 210 bar.

Có nhiều mẫu như: AZPW, AZPB, AZPF, AZPN, AZPG, AZPS, AZPT, AZPU, AZPJ, SLP nhiều máy bơm.

Chi tiết liên hệ sdt: 0933 471 898