Bơm piston hướng trục

Nhóm: Đầu bơm thủy lực

Bơm piston hướng trục có các loại như: Bơm cố định. Bơm biến thiên, mạch hở. Bơm biến thiên, mạch kín. Với thiết kế dành cho phạm vi áp suất trung bình và cao

Chi tiết liên hệ sdt: 0933 471 898