Máy ép bùn hóa lý

Nhóm: Máy ép bùn

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất máy ép bùn thải vi sinh và bùn thải hóa lý, hữu cơ...

Thể tích bùn giảm đi 15-20 lần so với thể tích ban đầu.

Nước bùn sau ép có thể tái sử dụng lại.